2013-09-11 13:16
 Oceń wpis
   

Jak czytamy w prasie lokalnej wkrótce w Łodzi podjęte zostaną kolejne prace zmierzające tym razem do przebudowy największej trasy WZ łączącej dwa zlokalizowane zewnętrznie osiedla mieszkaniowe - Retkinię i Widzew, oraz służącej jako główny ciąg tranzytowy w tym kierunku. Równolegle w obszarze Śródmieścia nadal prowadzone są prace remontowe na wszystkich niemal ulicach, przebudowywane są skrzyżowania oraz wymieniane nawierzchnie, zarówno jezdni jak i chodników. Wszystko to zestawione razem ma szanse doprowadzić do całkowitego paraliżu transportowego centrum miasta.

W zaistniałej sytuacji jedynym sensownym pomysłem wydaje się oparcie transportu na jego formie kolektywnej. Czy wobec powyższego wymyślono jakąś SPRAWNIE DZIAŁAJĄCĄ sieć transportu zbiorowego na czas robót? Dobrze byłoby gdyby choć w tym minimalnym zakresie skoordynować działania, podjąć współpracę wewnątrz UMŁ dla zapewnienia łodzianom możliwości poruszania się po mieście autobusami o tymczasowo na czas remontów zwiększonej częstotliwości. Taka akcja odpowiednio rozreklamowana i nagłośniona jest, jak się wydaje wobec zmniejszenia ilości dróg, jedynym sensownym sposobem na udrożnienie centrum miasta. Innej nie widzę. Wskazanym byłoby też wyznaczenie miejsc dla parkowania aut na obrzeżach strefy centralnej dla tych, którzy przyjeżdżają z zewnątrz i ograniczenie możliwości wjazdu autem do centrum.

Jeszcze pozostaje, tak jak to zresztą od kilku lat dla zdrowia praktykuję, jeżdżenie wyłącznie rowerem. W okresie wzmożonych opadów śniegu pozostaje nałożyć stosowne obuwie i pójść na piechotę. Kłopot w tym że niektórzy, szczególnie starsi i mniej sprawni, tak zrobić nie mogą.2013-09-10 10:37
 Oceń wpis
   

W mojej ocenie wyniki tegorocznych zajęć projektowych na specjalności Architecture for Society of Knowledge zasługują na popularyzację. Temat którego się podjęliśmy, a mianowicie rozwiązania projektowe dla tzw. Nowego Centrum Łodzi, a konkretnie obszaru Bramy Miasta mam nadzieję staną się pewnym przyczynkiem do dyskusji jak zagospodarowanie tego obszaru winno wyglądać.

Oprócz propozycji projektowych jako takich studenci musieli również opracować propozycję scenariusza udziału mieszkańców w planowaniu i do pewnego stopnia promocji tej inwestycji. Zadanie było bardzo trudne jako że wymagało bardzo krytycznego myślenia, samemu projektowaniu towarzyszyły bardzo ostre dyskusje jak to miejsce tak naprawdę powinno wyglądać, jaki jest rzeczywisty potencjał tego terenu, co może się wydarzyć a co nie oraz z jakim prawdopodobieństwem. Przygotowaniem do tego myślenia były analizy w skali kraju, województwa i regionu. Edukacyjnie moje cele udało się osiągnąć.

Całość materiału: system.asknow.eu/users/malgorzatahanzl/weblog/06168/New_Centre_of_Lodz__project_results.html

Prowadzony projekt był kontynuacją wcześniejszych warsztatów projektowych Brama Miasta dotyczących tego samego terenu: http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/782118,brama-miasta-wedlug-studentow-zdjecia,id,t.html2013-09-06 16:21
 Oceń wpis
   

Rozpoczęto prace nad projektem nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi. Wnioski do projektu należy składać do 31 października 2013 r. zgodnie z informacjami zamieszczonymi w witrynie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi.

Tyle o możliwości wzięcia udziału w opracowywaniu tego kluczowego dla dalszego rozwoju miasta dokumentu możemy jak na razie dowiedzieć się z oficjalnych źródeł. Intencje Rady Miasta która podjęła Uchwałę o przystąpieniu do opracowania tego dokumentu o charakterze programowym pozostają nieznane, nie są wyartykułowane wprost w Uchwale o przystąpieniu. Można domyślać się jakie są intencje uchwałodawcy w oparciu o przyjęty tego samego dnia dokument Oceny aktualności studium i m.p.z.p. Wiadomo również, że Rada Miasta przyjęła niedawno dokumenty - mam tu na myśli Strategię Przestrzennego Rozwoju Łodzi, która wskazują na dążenie do koncentracji rozwoju w obszarze centralnym. Jednak prowadzone obecnie prace nad Studium rozwoju transportu nie wskazują aby tak naprawdę ktokolwiek poważnie rozważał rozwój funkcji mieszkalnych w centrum - i to pomimo zapisów tejże strategii.

Trzeba przyznać że mieszkańcy obszaru centralnego Łodzi, a co za tym idzie również inwestorzy, którzy próbują zarabiać na wynajmie czy sprzedaży mieszkań w centrum, nie mogą jak dotąd liczyć na troskę o swoje interesy. Owszem pojawia się gdzieniegdzie - konkretnie w rzeczonej Strategii - stwierdzenie o potrzebie intensyfikacji funkcji mieszkalnych w obszarze śródmiejskim, jednak nie znajduje ono przełożenia w realnie prowadzonej polityce zachęcającej do mieszkania tamże.

Na czym miałaby taka polityka polegać? Przede wszystkim na poprawie jakości środowiska w tymże obszarze, czyli na zmniejszeniu zanieczyszczenia powietrza oraz zmniejszeniu hałasu. Dla osiągnięcia obu tych celów niezbędna jest integracja z odpowiednio prowadzoną polityką rozwoju transportu - konkretnie zmiany dominującej formy przemieszczeń z transportu indywidualnego na transport zbiorowy, wraz z uzupełniającymi formami transportu rowerowego i pieszego. To jest jedna z niezbędnych do wprowadzenia korekt ale nie jedyna. Inne zmierzające do ograniczenia ogrzewania paliwami stałymi - węglem i odpadami (co się w łódzkim śródmieściu odbywa) - pomogłyby zmniejszyć poziom zanieczyszczenia powietrza w przedmiotowym obszarze. Niebagatelna byłaby tu również rola wykorzystania alternatywnych źródeł pozyskiwania energii dla celów grzewczych.

Ważnym dla poprawy jakości życia jest dbałość o zapewnienie niezbędnego wyposażenia tego terenu w obszary zielone, przy czym ogromna rola winna być przypisywana zieleni przyulicznej, która w odróżnieniu od drzew w głębi kwartałów pełni funkcje izolacyjne od uciążliwości ulicznych. Nie wspominając o pełnionych przez obszary rekreacji i właściwie projektowane ulice funkcjach społecznych.

To jest jedynie garść stwierdzeń które można rozwijać, co mam nadzieję autorzy studium zrobią. Ale aby o naszych - czyli mieszkańców Łodzi czy też tych którzy na inwestowaniu w śródmieściu tego miasta chcieliby cokolwiek zarobić - potrzebach nie zapomnieli, należy im swoje postulaty w formie stosownych formalnych wniosków, w wymaganym terminie przekazać.
O mnie
 
Dr inż arch. Małgorzata HANZL adiunkt w Zakładzie Projektowania Urbanistycznego Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej


Ankieta
 
Czy uważasz że ograniczanie indywidualnych gustów inwestorów w imię zachowania ładu przestrzennego jest potrzebne?
Tak i temu służy planowanie miejscowe
Nie, za to odpowiadają architekci. Oni to robią najlepiej i nie potrzebują dodatkowych przepisów regulujących ich twórczość
Uważam że oryginalność jest nadrzędną wartością nad zachowaniem ogólnego ładu
Nie wiem o czym mowa
 


Kategorie Bloga


Najnowsze komentarze
 
2016-06-03 10:46
Szara Ala do wpisu:
Legalizacja samowoli budowlanych w orzeczeniu TK
ten wyrok uratował nam życie ;) niestety w naszej gminie nie znali takich "nowych praw" ( ;))[...]
 
2016-03-04 10:44
walery do wpisu:
Wielkomiejski snob podmiejski
Gośka, skad tyle jadu i sarkazmu w tym tekście ? Zgadzam się , ze MPZP powinny szczegółowo[...]
 
2015-09-02 08:41
mojemiasto.org.pl do wpisu:
Niedorzeczność
Ja sama zrezygnowałam z auta na rzecz roweru kilka lat wstecz. Łódź nie jest najgorszym[...]
 
2015-09-02 01:21
E. do wpisu:
Niedorzeczność
Właśnie wróciliśmy z Trójmiasta... gdzie wybraliśmy się pociągiem z rowerami. Nieporównywalnie![...]
 
2015-05-29 15:58
majka.skowron do wpisu:
O katastrofie - sagi odcinek pierwszy
Zgadzam się 98% tego wpisu. 2% to przestarzały tabor autobusowy, którego w Łodzi nie mamy.